IDVE

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΔΒΕ) ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΔΒΕ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαβίβαση δια μέσω του αρμοδίου Τμήματος του ΤΕΙ

Απαιτούμενη έγκριση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος

Απαιτούμενη έγκριση της Σχολής του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τίτλος Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης

«Θερινό Σχολείο: Εντατικά συστήματα παραγωγής»

Τύπος Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης

 

Πρόγραμμα του οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης (πρόγραμμα διάρκειας έως 75 (και συγκεκριμένα 50) ωρών που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 4 μήνες)

Επιστημονικός (Ακαδημαϊκός) Υπεύθυνος του Προγράμματος

 

Δρ. ΠΑΧΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος

ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ (κύρια ερευνήτρια ΚΤΕ Θεσσαλίας)

Στόχοι και αντικείμενο του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης:

Τομέας Τεχνολόγων Γεωπόνων,

Τομέας Γεωτεχνικών Επιστημών,

Περιβάλλον, Βιολογία.

Ταχύρυθμη εκπαίδευση επαγγελματιών

Συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επαγγελματιών του αγροτικού χώρου

Οι εκπαιδευόμενοι θα εργαστούν στην πράξη σε εξελιγμένη μορφή θερμοκηπίου, στον Μεσογειακό χώρο (υδροπονία, θερμοκήπια, επιχειρηματικότητα, σύγχρονες αντιλήψεις)

Λειψυδρία, ρύπανση, γεωθερμική ενέργεια, βιώσιμο τρόπο, αβαθή γεωθερμική ενέργεια, ανακύκλωσης του νερού, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συστήματα διαχείρισης, αυτοματοποίηση, παραγωγικότητα, αγροτική κληρονομιά, hands-on εμπειρία και knowhow τεχνολογία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κανόνες συμμόρφωσης της γεωργικής παραγωγής

Με την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος:

 

Τεχνοκρατική και κοινωνικοοικονομική διαχείριση του νερού,  δυναμικά στελέχη για διοικητικές και τεχνικές θέσεις, κριτική σκέψη, ορθολογική χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ασφαλούς τεχνικοοικονομικής σκέψης

Αναβάθμιση των υπηρεσιών και προϊόντων

Μεγιστοποίηση των υπηρεσιών προς την κοινωνία

Αναβάθμιση των υπηρεσιών εκπαίδευσης

Μετεξέλιξή τους σε προγράμματα σπουδών προπτυχιακού επιπέδου BSc.

Υλικοτεχνική υποδομή

 

Επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής

Αξιοποίηση Υπαρχουσών Υποδομών:

Υπερσύγχρονες θερμοκηπιακές υποδομές από προγράμματα Life + Adapt2Change, δύο (2) πρότυπες θερμοκηπιακές μονάδες

Δια Βίου Μάθησης,

Προγράμματα Erasmus.

Μέγιστη αξιοποίησης της υλικοτεχνικής υποδομής

Αξιοποίηση κενών δωματίων των φοιτητικών Εστιών

Επιλογή εκπαιδευομένων:

Αριθμός υποψηφίων που θα παρακολουθήσουν:

20 (μέγιστος ;)

Προϋποθέσεις εκπαιδευομένων

 

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) σε ειδικότητες Γεωπονικών, Δασολογικών, Περιβαλλοντικών, Βιολογικών Τμημάτων

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων:

 

Πτυχίο / Δίπλωμα, δημοσιεύσεις, διακρίσεις, επαγγελματική εμπειρία, σεμινάρια, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, συμπληρωματική εκπαίδευση κ.λπ.

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση Εκπαιδευομένων

Αναλυτικό Περιεχόμενο του προγράμματος

1. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ (5 ΩΡΕΣ),

2. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (5 ΩΡΕΣ),

3. ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΤΩΝ (5 ΩΡΕΣ),

4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ(5 ΩΡΕΣ),

5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (5 ΩΡΕΣ),

6. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (5 ΩΡΕΣ),

7. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (5 ΩΡΕΣ),

8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ & AΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (5 ΩΡΕΣ),

9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ (5 ΩΡΕΣ),

10. ΒΙΟPHARMING (5 ΩΡΕΣ)

Θεματικές ενότητες

10

Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση Εκπαιδευομένων

Διάρκεια του Προγράμματος

01/7/2014 έως 15/7/2014

Σύνολο Διδακτικών Ωρών:  

50 ώρες

Επανάληψη σε κάθε ακαδημαϊκό έτος

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού

2 ως 3 κύκλοι

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Προτεινόμενου Προγράμματος (Σαφής)

Δίδακτρα

500

ΑΜΟΙΒΗ / ΩΡΑ

30 - 60 €

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

3,800 €

Διαφήμιση του σεμιναρίου

ιστοσελίδας και αφίσα

Ισοζύγιο εσόδων – δαπανών

Προϋπολογισμός του Προγράμματος:  Με ανάλυση δαπανών ανά κατηγορία

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥTΩΝ  

3480 €

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

3800 €

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

500

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1220 €

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε.

1000

ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

10000 €

Καινοτόμος χαρακτήρας του Προγράμματος

 

Γενικότερη πρόταση Ίδρυσης στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, «Θερινών Προγραμμάτων Κατάρτισης (summerschools

Ανταπόκριση του Προγράμματος σε σύγχρονες κοινωνικές/οικονομικές προτεραιότητες & ανάγκες της αγοράς εργασίας

Γλώσσα:

Αγγλική

Προσελκύουν ενδιαφερόμενους απ’ όλη την Ευρώπη και αλλοδαπή

Συνδυάζουν κατάρτιση με καλοκαιρινές διακοπές και τουρισμό στη χώρα μας

Τρόπος λειτουργίας:

πιλοτικά

Εκπαιδευτές

 

Ανάθεση Διδακτικών Ενοτήτων σε Εκπαιδευτές

Επιλογή εκπαιδευτών:

Κλειστή (χωρίς προκήρυξη)

Συνάφεια του γνωστικού τους αντικειμένου

Εκπαιδευτική τους εμπειρία σε ΑΕΙ

Εκπαιδευτές του Προγράμματος 

 

ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Σύντομα βιογραφικά εκπαιδευτών του Προγράμματος

Παράρτημα βιογραφικών στοιχείων εκπαιδευτών

Διατμηματική συνεργασία

όχι

Συνεργασία με άλλα ιδρύματα, φορείς,ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς, επιχειρήσεις

όχι

Μεθοδολογία παρακολούθησης, αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας του προγράμματος-Εργαλεία αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν